Ungrare i Sverige

År 1954 beslutade den svenska regeringen kring förslaget till en ny utlänningslag att Sverige nu skulle bli ett invandringsland, och under samma år kom de nordiska länderna överens om att de skulle driva en gemensam arbetsmarknad. Det blev sedan ont om läkare i Sverige, vilket svenskarna ville råda bot på. Därför började man då driva värvningskampanjer i exempelvis Danmark, Tyskland och Österrike för att kunna lösa detta problem. I samband med arbetskraftsinvandringen kom en hel del flyktingar till just Sverige.

Krisen i Ungern

I oktober år 1956 samlades studenter och arbetare på gatorna i Budapest för att kräva fria val, pressfrihet och flerpartisystem. Detta efter att inrikesministern precis hade förbjudit offentliga möten och demonstrationer i Ungern. Förbudet trotsades alltså, och mellan 200 000 och 300 000 studenter och arbetare samlades utanför parlamentsbyggnaden i Budapest för att påbörja demonstrationerna. Detta ledde till att upproret tillslut spred sig över hela landet, och det som bara planerades vara fredliga demonstrationer gick snabbt över till att bli ett inbördeskrig. Nu sågs de demonstrerande studenterna och arbetarna som frihetskämpar.

I november kom de första flyktingarna från Ungern till Sverige. De togs emot i Köpenhamn och tog sig sedan till Ystad.

I december började FN:s roll i den pågående krisen i Ungern diskuteras. Revolten hade slagits ner av Sovjetunionen och trots många försök att hjälpa till kunde FN inte längre stödja Ungerns frihetskamp.

Ungrare kommer till Sverige

Ungrare i Sverige

Revolutionen och krisen i Ungern kom att bli en gigantisk flyktingkris i Europa, på den tiden den största hittills. 200 000 ungrare flyttade till väst och av alla flyktingar var det cirka 80 000 som emigrerade till USA, 22 000 till Storbritannien och 13 000 till Frankrike. Till Sverige flyttade det 8 000 ungrare.

Hur ser det ut idag?

Många anser att det entusiastiska och positiva mottagandet av de ungerska flyktingarna berodde på att Sverige var i behov av arbetskraft och nästan använde krisen i Ungern som ett tillfälle till rekrytering. Flera har även uttryckt att de ungerska flyktingarna kunde betraktas en som priviligierad flyktinggrupp i Sverige om man jämför med tidigare flyktingars mottagande. Ungrarna har snabbt etablerat sig på den svenska arbetsmarknaden och har blivit välintegrerade i Sverige. Dessutom uppstod år 2008 ett behov i många svenska kommuner att rekrytera arbetskraft från Ungern till bland annat järn- och gjutindustrin samt en fortsatt rekrytering för att lösa läkarbristen.