Ungern idag

Sedan 1981 har befolkningen I Ungern minskat en aning för varje år, detta för att dödstalet har blivit högre än födelsetalet. Idag har Ungern 9,8 miljoner invånare. Den växande arbetslösheten i landet har lett till att antisemitismen har ökat och även fientligheten mot romer. Sedan premiärministern Viktor Orbán i Ungern tillträdde år 2010 har landet tenderat att bli mer nationalistiskt och auktoritärt.

Religion

Ungern idag

De flesta ungrare tillhör romersk-katolska kyrkan och är alltså kristna. Dock uppskattas endast var femte ungrare vara aktivt troende och utövare av någon religion. Trots detta framställdes det år 2012 att Ungern och det ungerska samhället lever efter ett flertal olika katolska sociala värderingar som sätter grunden även för det ungerska samhället.

Politik

Det har skett många och stora förändringar i det ungerska samhället efter högerpartiet Fidesz valseger år 2012. Detta har även lett till de största förändringar i samhället i hela Europa sedan kommunistregimernas fall år 1989. När Viktor Orbán tillträdde som premiärminister år 2010 uttryckte han att hans avsikt var att ”störta den gamla nationella ordningen för att skapa en ny”. Sedan de allra sista sovjetiska trupperna lämnade ungersk mark år 1991 har nu Ungern uppnått två av sina främsta utrikespolitiska mål tack vare medlemskapet i EU och försvarsalliansen Nato.

Många svenskar liknar idag Ungerns politik med Sverigedemokraternas politik, eftersom Ungern har satt upp ett stängsel för att hindra flyktingar att kunna ta sig in via Serbien. Dessutom har EU tidigare riktat kritik mot flera av de grundlagsreformer som den ungerska regeringen har genomdrivit.

Högerextremt parti

Idag är Ungerns ledande högerextrema parti Jobbik, och de har gjort en väldigt snabb politisk karriär. Partiet bildades år 2003 och kom in det ungerska parlamentet år 2010. Sedan gick de ännu längre under valet 2014. Jobbik är känt för att driva en hård och antiromsk politik. Partiet sitter alltså i det ungerska parlamentet sedan valet 2010. Under Europaparlamentsvalet år 2009 vann partiet tre mandat, och ända sedan start har partiet letts av Gabor Vona. I Ungerns finns dessutom en hel del utomparlamentariska högerextrema grupper och partier, och många av dem har även en tydlig paramilitär inriktning.

Övrigt om Ungern idag

Ungern idag

Ungern har ett inlandsklimat med kalla vintrar och varma sommar. Vintrarna blir så pass kalla eftersom den kyliga luften från Ryssland drar in över landet. Det regnar oftast på våren eller sommaren.

Den viktigaste naturresurs som Ungern har är den bördiga jorden. Det finns stora mängder av brunkol, dock med olika bra kvalitét. Det finns även små olje- och naturgasreserver som används som inhemsk energikälla. Ungern har även tillgång till mycket bauxit och en del reserver av mangan, uran och järn. Dock leder återkommande översvämningar och torrperioder i landet till en tidvis ojämn jordbruksproduktion. Senast år 2012 drabbades jordbruket av allvarlig torka.

Vad gäller hälsan i Ungern så är det många som dör i hjärt- och kärlsjukdomar och cancer. Den dåliga hälsostatistiken tros bero på faktorer som många rökare, en hög alkoholkonsumtion och ganska dåliga matvanor. Dessutom har Ungern en hög självmordsfrekvens och en relativt hög spädbarnsdödlighet.