Det ungerska språket

Det ungerska språketSpråket ungerska är ett finsk-ugriskt språk som framförallt talas i Ungern då det är landets officiella språk. Men ungerska talas även i andra länder i världen. I exempelvis Transsylvanien, Slovakien, Vojvodina, Kroatien, Slovenien och Österrike så förekommer det att man talar ungerska. Totalt så talar idag cirka 15 miljoner människor i världen ungerska, varav 10 miljoner av dessa bor i Ungern. Ungefär 520 000 människor talar idag ungerska i Slovakien, vilket är 10 procent av befolkningen. Där ritades gränserna till landets provinser om, just med syftet att på så sätt förhindra ungerskan till att bli det största språket i landet. I Slovakien talar man ungerska i de södra delarna av landet, alltså längs med gränsen till Ungern.

Alfabet och grammatik

Språket skrivs med ett latinskt alfabet och innehåller 44 stycken bokstäver. Det anses vara det språk som har flest kasus, upp mot ett trettiotal, av de uraliska språken. Kasus är en grammatisk kategori för nomen, men ses traditionellt som en böjningskategori. Dock kan det i vissa fall ses som avledning då flera kases får substantiv att fungera som adverbial. Dock sägs det att det ursprungliga uraliska språket ska ha haft färre kasus. Ungerskan har alltså utvecklats till en större komplexitet och till ett rikare språk med åren.

Basen i språket är det latinska alfabetet. Dock har det ungerska alfabetet som sagt utökats och innehåller några specifika bokstavskombinationer och accenter. Ett exempel är när bokstäverna ü och ö ska uttalas ”långt”, så byter man ut prickarna mot dubbla akuta accenter, alltså ”?” och ”?”, för att då betona bokstäverna längre.

Historia

Idag förstår inte bland annat finnar och ester det ungerska språket, eftersom ungrarna skiljde sig ungefär 3000 år f. Kr. från det finsk-ugrisk-talande stammarna. Dock finns det fortfarande en del ord som har samma betydelse på framförallt ungerska och finska. I det ungerska och det finska språket har en del konsonantändringar inträffat, till exempel mellan k och h. Ett finskt k motsvaras av h på ungerska. Här är några exempel: ”fisk” på ungerska är ”hal” och på finska är det ”kala”, ”tre” på ungerska är ”három” och på finska är det ”kolme”, ”sex” på ungerska är ”hat” och på finska är det ”kuusi”. Idag har ungerskan även en hel del lånord, bland annat från turkiskan, tyskan, tjeckiskan, franskan och svenskan.

Det finns inga genus i det ungerska språket, och det blev ett av EU:s officiella språk den 1 maj år 2004.