Välkommen till Hunsor.nu

Hunsor.nu är en hemsida som handlar om landet Ungern samt ungrare som är bosatta i Sverige. I Ungers huvudstad heter Budapest och den är indelad i Buda på den västra sidan om Donau, floden som rinner genom staden, och Pest på den östra sidan. Budapest är en populär stad för turister att besöka över en helg eller några dagar. Landet gränsar till Serbien, Kroatien, Slovenien, Rumänien, Österrike, Slovakien och Ukraina. Ungern gick år 1999 med i Nato och medlem i Europeiska Unionen sedan år 2004.

Välkommen till Hunsor.nu

Ungern – språk och statsskick

98,2 procent av befolkningen talar ungerska, men 1,8 procent av befolkningen talar andra språk i Ungern. Ungern är en republik vilket innebär att de har en president och en premiärminister. Den nuvarande presidenten är János Áder, som har suttit sedan år 2012, och den nuvarande premiärministern är Viktor Orbán som har suttit sedan år 2010.

Ungern – befolkning och valuta

I Ungern bor idag cirka 9 960 000 människor och befolkningstätheten är 107 invånare per kvadratkilometer. Befolkningen består till 90 procent av ungrare, 4 procent av romer, 2,6 procent av tyskar, 1,9 procent av serber, 0,8 procent av slovaker och 0,7 procent av rumäner. Vad gäller religionstillhörighet hos ungrare så är 51,5 procent romerska katoliker, 15,5 procent kalvinister och 12,5 procent lutheraner. Övriga 7,5 procent tillhör inte någon religion.

Valutan i landet är ungersk forint vilket förkortas som HUF.

Geografi

Två tredjedelar av ytan i Ungern är uppodlad. Där odlas det majs, vete, sockerbetor, frukt och grönsaker, men främst är det majs och vete som odlas. På några ställen i Ungern odlas även vin.

Den staden med flest invånare är huvudstaden Budapest, där det bor över två miljoner invånare. Ungerns största sjö heter Balaton.

Välkommen till Hunsor.nu

I övrigt består större delen av Ungern av slättland. Tidigare, under förhistorisk tid, var slätten täckt av vatten. När vattnet sedan drog sig tillbaka så täcktes marken av flodavlagringar. Idag har det, tillsammans med lössjord, gjort att marken är väldigt bördig.

Ungerns ekonomi

Ungerns ekonomiska utveckling har gått framåt och BNP (bruttonationalprodukten) i landet har ökat väldigt mycket de senaste åren. Ungefär 80 procent av BNP svarar den privata sektorn för, och utländska investeringar för drygt 23 miljarder amerikanska dollars har gjorts sedan år 1989. Vad gäller fördelningen av arbetskraft i Ungern så består 65 procent av tjänster, 27 procent av industri och 8 procent av jordbruk.